Skip to main content

QRstmis

Het is godgeklaagd! Het wordt Kerstmis, maar we kunnen het weer niet vieren als een feest van samen, van even vrede, als vanouds samen zingend in volle kerken. Niet Kerstmis, maar regels en schreeuwers zetten de toon in deze tweede coronawinter.

Maar: het verhaal van Kerstmis vertelt dat God niet kwam toen alle problemen waren opgelost. Integendeel. Jozef en Maria waren gedwongen op reis, kregen hun kind in een stal en moesten daarna vluchten voor geweld.

Kerstmis vertelt dat God komt in onze chaos. Niet als het antwoord op alle vragen, maar weerloos als een klein kind, dat tederheid, zorg en eerbied oproept.

Laten we deze tweede coronakerstmis samen iets doen tegen de somberheid en de polarisatie van deze duistere tijd. Met plekken, verhalen en daden van licht.

Doe je mee aan #QRstmis?